Lilla Ryssjön 1

Lantligt, Nykvarn

Markområde/hästgård med sjöläge till låg kvadratmeterpris!

Anbud lämnas fram till den 15:e December. Vackert lättillgängligt belägen jordbruksfastiget ca 8 km från Nykvarns centrum Fastigheten består av 40,250 ha mark, varav 24 ha skog, 9 ha åkermark och 1 ha bete, impediment 1 ha och övrig mark 5 ha.  Vatten område om 12,748 vatten i Lilla Ryssjön.

Fastigheten är bebyggd med ett äldre hus om ca 160 kvm boa + Två ekonomihus om ca 490 kvm. Byggnaderna i behov av omfattande renovering.

Fastigheten gränsar till fritids- och villabebyggelse.

10 minuter till Vidbynäs golfklubb

7 km till Taxinge slottVatten och avlopp
Enskilt vatten, Enskilt avlopp.

Tomten

Tomtarea: 528 998 kvm

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde
6 028 000 kr (fastställt avseende år 2017)
Byggnadsvärde
1 523 000 kr
Markvärde
4 505 000 kr
Typkod
210, Småhusenhet, tomtmark

Servitut/ planbestämmelser

Servitut: Rättigheter-förmån:
Gemensamhetsanläggning: Nykvarn Hällby GA:1, Gemensamhetsanläggning: Nykvarn Lilla Ryssjön GA:1, Samfällighet: Nykvarn Selebo Häradsallmänning S:1
Skattetal: Mantal 1/4


Last: Avtalsservitut: Bad-Och Båtplats, 01-IM9-82/8082.1
Last: Avtalsservitut: Bad-Och Båtplats, 01-IM9-82/8083.1
Last: Avtalsservitut: Bad-Och Båtplats, 01-IM9-82/8084.1
Last: Avtalsservitut: Bad-Och Båtplats, 01-IM9-82/8085.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 01-IM9-26/124.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 01-IM9-78/6246.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 01-IM9-80/986.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 01-IM9-94/602.1
Last: Ledningsrätt Elektronisk Kommunikation, 0140-2017/33.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 0140-08/18.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 0181-86/37.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 0181-91/43.4
Last: Ledningsrätt Tele, 0140-00/7.1
Last: Officialservitut Avlopp, 0140-01/18.3
Last: Officialservitut Avlopp, 0140-01/18.4
Last: Officialservitut Utrymme, 0140-01/18.1
Last: Officialservitut Utrymme, 0140-01/18.2
Last: Officialservitut Utrymme, 0181-95/32.1
Last: Officialservitut Väg, 0181-95/10.1
Last: Officialservitut Väg, 0181-95/10.2
Last: Officialservitut Väg, 0181-95/10.3
Last: Officialservitut Väg, 0181-95/10.4


Förmån: Officialservitut Väg, 0181-95/10.7
Typ:
Jordbruksfastighet
Gatuadress:
Lilla Ryssjön 1
Fastighetsbeteckning:
Lilla Ryssjön 4:1
Tomtarea:
528 998 kvm

Visningar

Kontakta mäklaren för visning

Intresseanmälan