Hunga Fäntorpet 3 - 7

Trosa

5 st lantligt belägna villatomter

mellan Trosa och Vagnhärad med vackert läge ligger dessa 5 tomter som försäljs genom konkursförvaltare. Fastigheterna kan förvärvas var för sig eller tillsammans. Bud emotses.

Hunga Fäntorpet 3, areal 2 461 kvm, tax:värde 569.000:- Beteckning Fäntorpet 3:10.

Hunga Fäntorpet 4, areal 2 216 kvm, tax:värde 542.000:- Beteckning Fäntorpet 3:11

Hunga Fäntorpet 5, areal 1 779 kvm, tax:värde 494 000:- Beteckning Fäntorpet 3:12

Hunga Fäntorpet 6, areal 1 956 kvm, tax:värde 514 000:- Beteckning Fäntorpet 3:13

Hunga Fäntorpet 7, areal 1 896 kvm, tax:värde 507 000:- Beteckning Fäntorpet 3:14

Se detaljplan.Vatten och avlopp
Vatten saknas, Avlopp saknas. Kommunen förordar gemensam anläggning

Tomten

Tomtarea: 2 000 kvm

Taxeringsvärde

Typkod
210, Småhusenhet, tomtmark

Servitut/ planbestämmelser

Servitut: Rättigheter-förmån:
Gemensamhetsanläggning: Trosa Fäntorpet GA:2, Gemensamhetsanläggning: Trosa Fäntorpet GA:3


Förmån: Officialservitut Väg, 0488-11/11.1
Planbestämmelser:
Detaljplan
Typ:
Tomt
Gatuadress:
Hunga Fäntorpet 3 - 7
Fastighetsbeteckning:
Fäntorpet 3:10 - 3:14
Tomtarea:
2 000 kvm

Visningar

Kontakta mäklaren för visning

Intresseanmälan

Hunga-fäntorpet